HOME SKLEP OFERTA GALERIA PALETA POBRANIE KONTAKT

skrzynki jednostronne natynkowe            skrzynki jednostronne  wnękowe  (do zabudowy)         skrzynki dwustronne przelotowe          oznaczenia piktogramów

Akty Prawne dotyczące Lokatorskie Skrzynki na Listy

Polskie ustawodawstwo w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych powstało w celu dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. Akty prawne, które dotyczą skrzynek na listy:

 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r  Prawo Pocztowe ( Dz. U. nr 130/2003, poz. 1188 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 18 marca 2004 r  Prawo Pocztowe - zmiany( Dz.U. nr 69/2004, poz. 627 z późn. zm. )

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych( Dz. U. nr 177/2003, poz. 1731 z późn. zm. )

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r  w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych ( Dz. U. nr 83/2004, poz. 770 z późn. zm. )

 

norma PN - EN 13724 : 2004